eolymp
Məsələlər

Rəqəmlər

Rəqəmlər

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Mənfi olmayan tam n ədədinin rəqəmlərinin sayını hesablayın.

Giriş verilənləri

Mənfi olmayan tam n (0n210^9) ədədi.

Çıxış verilənləri

n ədədindəki rəqəmlərin sayı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
12343
Çıxış verilənləri #1
5