eolymp
Məsələlər

Neçə dəfə olar?

Neçə dəfə olar?

n natural ədədi verilmişdir. Həmin ədəddən öz rəqəmlərinin cəmini çıxaq. Alınan ədəddən də yenə öz rəqəmlərinin cəmini çıxaq və s. Bu prosesi nə qədər ki, alınan ədəd müsbətdir davam etdirəcəyik. Verilmiş əməliyyatı neçə dəfə icra edəcəyik?

Giriş verilənləri

Giriş sətrində 2 *109-u aşmayan n ədədi yerləşir.

Çıxış verilənləri

İcra edilən əməliyyatın sayı.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
21
Çıxış verilənləri #1
3