eolymp
Məsələlər

Korrupsiya

Korrupsiya

prb21

Kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə məqsədilə bank firmanın N sayda hesablarını bir hesabda birləşdirmək qərarına gəldi. Bir əməliyyat ilə 2 hesab birləşdirilir və əməliyyatın aparılması və hesablardan birinin bağlanmasına görə bank abtomatik olaraq öz hesabına birləşdirilən məbləğin P%-ni köçürür. Firmanın hesabında ən çoxu hansı məbləğ qala bilər? Birləşdirmə siyasətinə qədər hesabların hər birində G manatdan çox olmayan məbləğ var idi.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə iki ədəd: hesabların N sayı və P köçürmə faizi verilir.

İkinci sətirdə N sayda ədəd: Firmanın hər bir hesabındakı məbləğ yerləşir.

Çıxış verilənləri

Hesabda qala biləcək ən böyük məbləğ.

2 ≤ N ≤ 100000

0 ≤ Р ≤ 20

0 ≤ G ≤ 10000

Zaman məhdudiyyəti 0.1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
4 5
1000 1100 1200 1300
Çıxış verilənləri #1
4151.50