eolymp
Məsələlər

Palindrom

Palindrom

Polindrom - soldan sağa və sağdan sola eyni cür oxunan sətrə deyilir. Verilmiş mətnin polindrom olub olmamasını yoxlayan proqramı tərtib edin. Yaddan çıxarmayın ki, boşluqların oxunması nəzərə alınmir.

Giriş verilənləri

Kiçik hərflər və boşluq ehtiva edən S (|S| ≤ 1000) sətri verilir. |S| kimi sətrin uzunluğu nəzərdə tutulur.

Çıxış verilənləri

Əgər verilmiş mətn polindromdursa, "YES", polindrom deyilsə "NO" verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
palindrom
Çıxış verilənləri #1
NO
Giriş verilənləri #2
a roza upala na lapu azora
Çıxış verilənləri #2
YES