eolymp
Məsələlər

Yeni il yolkası

Yeni il yolkası

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Yolkanı bəzəmək üçün Petyanın n lampalı hörük şəkilli bəzəyi və lampaları rəngləmək üçün müxtəlif k sayda boyası var. İki eyni rəngli lampalar yanaşı olmamaqla o lampaları neçə üsulla rəngləyə bilər?

Giriş verilənləri

Lampaların n sayı və boyaların k sayı (1k, n15).

Çıxış verilənləri

Rəngləmə üsullarının sayı. Əgər Petya tələb olunan qaydada işıq bəzəyini rəngləyə bilmirsə çıxışa -1 verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
6 2
Çıxış verilənləri #1
2