eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Üçbucaqlar

Üçbucaqlar

Zaman məhdudiyyəti 0.1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Müstəvi üzərində koordinatları tam ədədlər olan n nöqtə verilmişdir. Heç bir ixtiyari üç nöqtə bir düz xətt üzərində yerləşmir. Təpələri verilmiş nöqtələr olan və sahələri tam ədədlər olan üçbucaqların k sayını müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə n ədəd yerləşir. Sonrakı n sayda sətrin hər birində növbəti (x_i, y_i) nöqtəsinin koordinatları olan tam ədədlər cütü yerləşir. Məlumdur ki, 0 < n, |x_i|,|y_i| ≤ 5000.

Çıxış verilənləri

Axtarılan k ədəd verilir.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5
2 -1
3 0
0 4
-3 0
-2 1
Çıxış verilənləri #1
6