eolymp

Paint 2D

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Yeni öyrənməyə başlayan haker-proqramçı Neumeyka lisenziya ilə alınmış Paint 2D qrafik redaktorunun giriş kodunu zədələyib. İşə salındıqdan sonra redaktor avtomatik olaraq NxN ölçülü kvadrat şəkilli işçi sahə yaradır, onun üzərində isə 1xM ölçülü mümkün olan sayda düzbucaqlı qurur.

İşə salınarkən redaktor yalnız 1x1 ölçülü şablona malik idisə, uğursuz sındırılma nəticəsində 1xM düzbucaqlısını 90o “döndərmək” imkanına da malik olur. NM-i bilərək, hansı minimal K sayda əməliyyatı redaktorun avtomatik icra etdiyini hesablamaqda Neumeykaya kömək edin.

Yada salırıq ki, lisenziyalı qrafik redaktor “seçmək”, “köçürtmək, “yerini dəyişdirmək” və “yapışdırmaq”” əməliyyatlarını icra edə bilir.

Giriş verilənləri

İki NM ədədləri. 1 <= N, M <= 1000.

Çıxış verilənləri

Əməliyyatların K sayı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
4 3
Çıxış verilənləri #1
19
Müəllif Анатолий Присяжнюк