eolymp
Məsələlər

Прямоугольник

Прямоугольник

prb2792 На листке бумаги в клеточку нарисовали K прямоугольников так, что их стороны лежат на линиях сетки, а вершини имеют известные целочисленные координаты. Найти минимальный по площади прямоугольник, покрывающий все заданные прямоугольники и имеющий стороны, параллельные линиям сетки.

Входные данные

В первой строке число K (1K100). В последующих K строках по четыре целых числа – координаты двух противоположных вершин каждого прямоугольника (значения по модулю не превышают 105).

Выходные данные

Площадь минимального прямоугольника.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3
2 2 5 6
3 3 7 1
6 4 4 7
Çıxış verilənləri #1
30
Mənbə Stage III All-Ukrainian School Olympiad 2011-2012, Round 1, Zhytomyr