eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Sadə vuruqlar

Sadə vuruqlar

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

N natural ədədi verilir. Onu sadə vuruqlarına ayırın.

Giriş verilənləri

Giriş verilənlərinin birinci sətri sadə vuruqlarına ayrılacaq natural ədədlərin T (1T10000) sayı. Hər bir növbəti T sətrində yeganə natural N (2N10 000 000) ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş hər bir N ədədi üçün ayrı-ayrı sətirdə nümunədə göstərildiyi kimi boşluqla ayrılmış onun sədə vuruqlarını verin.

Artıq boşluqlar verməyin, əks halda "Yanlış cavab" ("Wrong Answer") alacaqsınız. Məsələn, əgər N 4-ə bərabərdirsə, Siz "2 * 2" (ikinci ikidən sonra boşluq qoymamaqla) verməlisiniz.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
6
2
4
6
13
81
100
Çıxış verilənləri #1
2
2 * 2
2 * 3
13
3 * 3 * 3 * 3
2 * 2 * 5 * 5
Mənbə The 2012 All-Ukrainian Collegiate Programming Contest Round I Training Contest 19 April 2012