eolymp
Məsələlər

Üçbucaq hörümçək toru

Üçbucaq hörümçək toru

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Qarşınızda sonsuz üçbucaqlar toru var. O elə qurulmuşdur ki, əgər hansısa bir təpə nöqtəsinə od vurularsa, onda bu təpə nöqtəsi yanır və sonra bu təpə nöqtəsinə qonşu olan bütün təpə nöqtələri yanır, daha sonra isə yanan təpə nöqtələrinə qonşu olan təpə nöqtələri yanır və s. Nəzərə alın ki, ocaq heç zaman sönmür.

Əvvəlcə bir təpə nöqtəsinə od vurulur. n saniyədən sonra yanmış olacaq təpə nöqtələrinin sayını təyin etmək tələb olunur.

Giriş verilənləri

Yeganə n (0n10^9) ədədi.

Çıxış verilənləri

Məsələnin cavabı olan yeganə ədəd.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
7
Giriş verilənləri #2
1500
Çıxış verilənləri #2
6754501
Müəllif Andrej Selivanov
Mənbə "Five for week" 05 (2013-2014)