eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Salam, Harri!

Salam, Harri!

\includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/49/49cc2c0be16622148359fb23fd7c3c79887e0d76.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/07/079e3ce5f74fe7bfc919f98ee26e138289302422.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/3b/3bf2ffcbaa547007f3ddd4892b5325f6ba582657.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/3b/3bf2ffcbaa547007f3ddd4892b5325f6ba582657.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/4a/4a4f200cb5b3bc1a44de8d10e38f750a86b567df.gif} \textbf{,} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/49/49cc2c0be16622148359fb23fd7c3c79887e0d76.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/08/08a03d8d53d800ac403ca4ed5a8131f1fec1c03a.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/61/6198d9dc736d06026baca0731182d5199ba45c28.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/61/6198d9dc736d06026baca0731182d5199ba45c28.gif} \includegraphics{https://static.e-olymp.com/content/e4/e43a6fb8fa579a8cbf40bce2fe99b1be61348e0e.gif} \textbf{Hello}, sözünü istifadəçinin adını və durğu işarəsini növbəti şəkildə verməklə istifadəçini salamlayan proqramı tərtib edin: \textbf{Hello, Harry} \textbf{Griş verilənləri} Yeganə sətirdə istifadəçinin adı verilir. \OutputFile Yeganə sətirdə salamlamanı verin.
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
Harry
Çıxış verilənləri #1
Hello, Harry