eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Sıfırları sürüşdür

Sıfırları sürüşdür

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Ədədlər ardıcıllığı verilir. Sıfır olmayan elementlərin ardıcıllığını pozmadan, bütün sıfırları ardıcıllığın sonuna sürüşdürün.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə ardıcıllıqdakı elementlərin n (1n100) sayı verilir. İkinci sətirdə modulca 100-ü aşmayan n tam ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Sıfır olmayan elementlərin ardıcıllığını pozmadan, bütün sıfırları ardıcıllığın sonuna sürüşdürülmüş şəkildə verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
6
3 0 5 0 0 -4
Çıxış verilənləri #1
3 5 -4 0 0 0
Giriş verilənləri #2
7
0 0 -4 3 0 1 0
Çıxış verilənləri #2
-4 3 1 0 0 0 0