eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Sadə dek

Sadə dek

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

"dek" verilənlər strukturunu reallaşdırın. Bütün verilən metodları reallaşdıran deki əks etdirən, dekin işini modelləşdirən proqramı tərtib edin. Proqram əmrlər ardıcıllığını oxuyur və əmrə uyğun bu və ya digər əməliyyatı icra edir. Hər əmrin icrasından sonra proqram tək sətri çap etməlidir. Proqramın icra edəcəyi mümkün əmrlər:

push_front

Dekin əvvəlinə yeni element əlavə etmək (yerləşdirmək). Proqram əmrin icrasından sonra ok çap etməlidir.

push_back

Dekin sonuna yeni element əlavə etmək (yerləşdirmək). Proqram əmrin icrasından sonra ok çap etməlidir.

pop_front

Dekdən ilk elementi çıxartmaq. Proqram onun qiymətini çap etməlidir.

pop_back

Dekdən son elementi çıxartmaq. Proqram onun qiymətini çap etməlidir.

front

Birinci elementin qiymətini öyrənmək (qiyməti çıxartmadan). Proqram onun qiymətini çap etməlidir.

back

Birinci elementin qiymətini öyrənmək (qiyməti çıxartmadan). Proqram onun qiymətini çap etməlidir.

size

Dekin elementlərinin sayını çap etmək.

clear

Deki boşaltmaq (ondakı bütün elementləri silmək) və ok çap etmək.

exit

Proqram bye çap etməli və işini dayandırmalıdır.

Dekdəki elementlərin sayının istənilən anda 100-ü aşmadığına zəmanət verilir. Bütün əməliyyatlar:

 • pop_front,

 • pop_back,

 • front,

 • back

həmişə düzgündür.

// Java OOP
class MyDeque
{
 protected LinkedList<Integer> v;
 MyDeque(); 
 public void push_back(int x);
 public void push_front(int x);
 public int pop_back();
 public int pop_front();
 public int front();
 public int back();
 public int size();
 public void clear();
 public void exit();
}

Giriş verilənləri

Hər bir sətirdə bir əmr verilir.

Çıxış verilənləri

Hər bir əmr üçün ayrı sətirdə uyğun nəticəni çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
push_back 3
push_front 14
size
clear
push_front 1
back
push_back 2
front
pop_back
size
pop_front
size
exit
Çıxış verilənləri #1
ok
ok
2
ok
ok
1
ok
1
2
1
1
0
bye