eolymp
Məsələlər

Удвоение

Удвоение

Удвоить каждую цифру заданного трицифрового числа.

Входные данные

Трицифровое целое число.

Выходные данные

Ответ к задаче.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
123
Çıxış verilənləri #1
112233