eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Kompyuterlərin komplektləşdirilməsi

Kompyuterlərin komplektləşdirilməsi

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Əldə növbəti sistem blokları var: a1 yalnız VGA interfeysini dəstəkləyir, a2 DVI interfeysini və a3 isə hər iki VGA və DVI interfeyslərini dəstəkləyir. Analoji olaraq monitorlar da: b1 yalnız VGA interfeysini, b2 yalnız DVI, b3 isə hər ikisini dəstəkləyir.

Əgər hər bir komplektdə sistem blokunda monitorla birlikdə qrafik interfeysin uyğun gəlməsi üçün maksimum nə qədər kompyuter dəsti yığmak olar?

Giriş verilənləri

İlk sətirdə müsbət mənfi olmayan üç a1, a2a3 tam ədədləri, ikinci sətirdə isə b1, b2b3 tam ədədləri verilir.

Burada, 0<=a1,a2,a3,b1,b2,b3<=100 и a1+a2+a3 = b1+b2+b3.

Çıxış verilənləri

Məsələnin cavabı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5 1 6
4 8 0
Çıxış verilənləri #1
11
Mənbə Житомирская ХХVIII обласная олимпиада по информатике