eolymp
Məsələlər

Fiqurlu konki sürənlərin orta balı

Fiqurlu konki sürənlərin orta balı

İdmançı fiqurlu konki sürənlərə n hakim qiymətlər verirlər. Müsabiqənin texniki işçisi bütün minimal və maksimal qiymətləri çıxarır və digər qiymətlərin isə ədədi ortasını hesablayır. Bu nəticə idmançının balı kimi hesablanir. Hər bir idmançının balını bu cür hesablamalı.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə iki tam ədəd verilir: hakimlərin n sayı və idmançıların m sayı. Növbəti m sətirdə n sayda tam ədəd verilir - bütün hakimlərin hər bir idmançıya verdiyi qiymətlər (0 < n10, 0 < m100).

Çıxış verilənləri

Yeganə sətirdə hər bir idmançının balını ifadə edən m ədədini onluq nöqtədən sonra 2 rəqəm dəqiqliyi ilə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 4
7 8 9 8 10
6 5 5 4 7 
9 9 10 7 7
7 7 10 9 8
Çıxış verilənləri #1
8.33 5.33 9.00 8.50

Şərh: Sonuncu test: minimum = 7, maksimum = 10, bütün 7 və 10-ları silirik. Yalnız 9 və 8 qiymətləri qalır. Onların da ədədi ortası (9 + 8 ) / 2 = 8.50 olur

Müəllif sveta_p
Mənbə ІІ этап Всеукраинськой олимпиады по информатике