eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Kilometr sütunları (Mileposts)

Kilometr sütunları (Mileposts)

Əhməd qatarla getməyi çox xoşlayır. O pəncərənin yanında oturub qatarın keçdiyi yerləri seyr edir. O xüsusilə kilometr sütunlarına diqqət edir. O sütun üzərində kilometri ifadə edən ədədin 7-yə bölünməsindən alınan qalığn 3 olduğu halda bunu «xoşbəxt» hesab edir. Əgər ab sütunları arasında məsafə qət edərsə, bu intervalda yerləşən «xöşbəxt» sütunların sayını müəyyənləşdirən proqramı tərtib edin.

Giriş verilənləri

Girişdə tək sətirdə iki natural ab ədədləri verillir: (0a < b109).

Çıxış verilənləri

Yeganə sətirdə «xoşbəxt» sütunların sayını verməli.

Zaman məhdudiyyəti 0.1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
26 49

Çıxış verilənləri #1
3
Giriş verilənləri #2
73 80
Çıxış verilənləri #2
2
Mənbə II этап (городские и районные туры Днепропетровской области) 2014-2015 г.