eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Stepanın dostları

Stepanın dostları

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Stepan məktəblilərin beynəlxalq proqramlaşdırma olimpiadasından (IOI) qayitdı və suvenir kimi n müxtəlif rəngli daş gətirdi. Stepan xəsis oğlan deyil, buna görə də daşları dostları ilə bölüşmək qərarına gəldi. Hər bir dostuna bir ədəd daş verdi. Beləliklə, Stepanın özündə də bir ədəd daş qaldı. Onun dostlarının sayını təyin edin.

Giriş verilənləri

Yeganə tam n (1 ≤ n ≤ 100) ədədi.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədədi - Stepanın dostlarınn sayını verin.

Nömunənin şərhi

Stepan 2 daş gətirdi, biri özündə qaldı. Deməli ikinci daşı yekanə dostuna verdi.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
1
Mənbə 2015 ACM-ICPC Ukraine, Первый этап Украина, 25 апреля