eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Ən böyük elementlərin sayı

Ən böyük elementlərin sayı

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

n\: sayda tam ədəddən ibarət massiv verilmişdir. Massivin ən böyük elementlərinin sayını tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n\:(n \le 100) ədədi verilir. Növbəti sətirdə hər biri modulca 100-ü aşmayan n sayda tam ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Massivin ən böyük elementlərinin sayını çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5
1 6 2 6 2
Çıxış verilənləri #1
2