eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Kibrit çöpləri

Kibrit çöpləri

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Tərəfi bir kibrit çöpündən ibarət olan n kvadratı müstəvi üzərinə düzmək üçün minimum hansı sayda kibrit çöpü lazımdır? Kibrit çöplərini sındırmaq və bir-birinin üzərinə qoymaq olmaz. Kvadratların təpə nöqtələri kibrit çöplərinin uclarının birləşdiyi nöqtələr, tərəfi isə kibrit çöplərinin özüdür.

Kvadratların n sayına görə elə proqram tərtib edin ki, onu düzəltmək üçün lazım olan kibrit çöplərinin minimum sayını tapsın.

Giriş verilənləri

Giriş faylında yeganə bir tam n~(1 ≤ n ≤ 10^9) ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylının yeganə sətrində bir tam ədəd - verilmiş sayda kvadratın qurulması üçün tələb olunan kibrit çöplərinin minumum sayını verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
4
Çıxış verilənləri #1
12
Müəllif Andrey Stasyuk
Mənbə 2005 XVIII All-Ukrainian Informatics Olympiad, Rovno, April 10 - 16, Round 1