eolymp
Məsələlər

Müsbət, mənfi və sıfır

Müsbət, mənfi və sıfır

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

n\: tam ədədi verilmişdir. Onun müsbət, mənfi və ya 0-a bərabər olmasını müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

Modulca 10^9-u aşmayan tam n ədədi.

Çıxış verilənləri

n-in qiymətindən asılı olaraq "Positive", "Negative" və ya "Zero" çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
45
Çıxış verilənləri #1
Positive
Giriş verilənləri #2
0
Çıxış verilənləri #2
Zero
Giriş verilənləri #3
-12
Çıxış verilənləri #3
Negative
Müəllif Михаил Медведев
Mənbə Язык программирования С