eolymp
Məsələlər

Cüt və ya tək

Cüt və ya tək

n natural ədədi verilmişdir. Onun cüt və ya tək olmasını yoxlayın.

Giriş verilənləri

n (1n109) natural ədədi.

Çıxış verilənləri

n cütdürsə EVEN, təkdirsə ODD çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
ODD
Giriş verilənləri #2
100
Çıxış verilənləri #2
EVEN