eolymp
Məsələlər

Şərt operatoru - 1

Şərt operatoru - 1

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Növbəti şərtə uyğun olaraq y-in qiymətini hesablayın:

y = \begin{cases} x^2 - 3x + 4, x < 5 \\ x + 7, x \ge 5 \end{cases}

Giriş verilənləri

x\:(-1000 \le x \le 1000)\: tam ədədi.

Çıxış verilənləri

Verilmiş şərtə uyğun olaraq y-in qiymətini çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
2
Giriş verilənləri #2
10
Çıxış verilənləri #2
17