eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Bölünmə

Bölünmə

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

ab natural ədədləri verilmişdir. a-nın b-yə bölünməsini yoxlayın.

Grirş verilənləri

İki natural ab (1a, b10^9) ədədləri.

Çıxış verilənləri

a b-yə tam bölünmürsə, tək sətirdə a-nın b-yə bölünməsindən alınan tam və qalıq hissəni çap edin. Əks halda "Divisible" çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
12 5
Çıxış verilənləri #1
2 2
Giriş verilənləri #2
15 3
Çıxış verilənləri #2
Divisible