eolymp
Məsələlər

Şərt operatoru - 3

Şərt operatoru - 3

Növbəti şərtə uyğun olaraq y-in qiymətini hesablayın:

prb8526.gif

Giriş verilənləri

x (-1000x1000) tam ədədi.

Çıxış verilənləri

Verilmiş şərtə uyğun olaraq y-in qiymətini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
0
Giriş verilənləri #2
-8
Çıxış verilənləri #2
-3