eolymp
Məsələlər

Su kəməri - 2

Su kəməri - 2

prb86

Yer səthinin planında məlum X, Y (i=1..N) koordinatları olan N bağ evi təsvir edilmişdir. Şəhərciyin bütün N evini ayrıca və yaxud bir necə aralıq evlər vasitəsilə birləşdirən su kəmərinin cəmi boruları ən az hansı uzunluqda olmalıdır?

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə bağ evlərinin sayı olan N ədədi verilir. Sonrakı N sayda sətirdə evlərin X, Y (i=1..N) koordinatları yerləşir. Bütün giriş verilənləri 100-dən böyük olmayan natural ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Boru kəmərinin borularının cəmi uzunluğu, tama qədər yuvarlaqlaşdırılmış şəkildə.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
7
3 4
4 3
1 3
3 5
2 3
2 2
1 1
Çıxış verilənləri #1
7