eolymp
Məsələlər

Bir neçə həqiqi ədədlərin cəmi

Bir neçə həqiqi ədədlərin cəmi

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Dörd həqiqi ədəd verilmişdir. İlk ikisinin, ilk üçünün və hamısının cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

Dörd həqiqi ədəd.

Çıxış verilənləri

İlk sətirdə ilk iki ədədin cəmini çap edin. İkinci sətirdə ilk üç ədədin cəmini çap edin. Üçüncü sətirdə bütün ədədin cəmini çap edin. Bütün cəmləri 4 onluq işarə dəqiqliyi ilə verin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
3.678 1.2345 3.4566 -0.1236
Çıxış verilənləri #1
4.9125
8.3691
8.2455