eolymp
Məsələlər

Üçrəqəmli Armstrong ədədləri

Üçrəqəmli Armstrong ədədləri

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Üçrəqəmli ədəd onun rəqəmlərinin üçüncü dərəcədən cəmi özünə bərabər olarsa, Armstronq ədədi adlanır. Məsələn, 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 Armstronq ədədidir. a-dan b-yə qədər bütün Armstronq ədədlərini çap edin.

Giriş verilənləri

ab (100ab999) tam ədədləri.

Çıxış verilənləri

a-dan b-yə qədər bütün Armstronq ədədlərini tək sətirdə çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
100 400
Çıxış verilənləri #1
153 370 371