eolymp
Məsələlər

Square root

Square root

Sizə n ədədi verilir. Verilmiş ədədin kvadrat kökünü tapın.

Giriş verilənləri

Bir tam ədəd n (1n1016) verilir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədin kvadrat kökünü vergüldən sonra 6 işarə dəqiqliyi ilə verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1

Çıxış verilənləri #1
1.000000
Giriş verilənləri #2
1000000

Çıxış verilənləri #2
1000.000000
Giriş verilənləri #3
10

Çıxış verilənləri #3
3.162278
Müəllif Rashad Mammadov