eolymp
Məsələlər

Funksiya-5

Funksiya-5

f(x, y, z) = xyz + x + y2 + z3 funksiyasını yerinə yetirin.

Giriş

Üç dənə x, y, z natural ədədləri (x, y, z106).

Çıxış

f(x, y, z) funksiyasının dəyərini çapa verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2 3
Çıxış verilənləri #1
38