eolymp
Məsələlər

Səthin sahəsi və həcm

Səthin sahəsi və həcm

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Verilmiş ölçülərinə görə düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsini və həcmini hesablayın.

Giriş verilənləri

Düzbucaqlı paralelepipedin tillərinin uzunluğu a, bc (a, b, c10^6).

Çıxış verilənləri

Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsini və həcmini çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2 3 4
Çıxış verilənləri #1
52 24
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"