eolymp
Məsələlər

Kiçiklərdən ən böyüyü 2

Kiçiklərdən ən böyüyü 2

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Klaviaturadan n ədədini daxil edir. n-dən kiçik ədədlər arasından tam kub olan ən böyük ədədi tapın.

Giriş verilənləri

n natural ədədi.

Çıxış verilənləri

Məsələnin cavabı.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
11
Çıxış verilənləri #1
8