eolymp
Məsələlər

*Çərçivə 2

*Çərçivə 2

Verilmiş natural n ədədi üçün ulduzlardan ibarət ölçüləri n * 3 olan, nümunədə göstərildiyi kimi, boşluqlarla doldurulmuş horizontal düzbucaqlını verin.

Giriş verilənləri

Yeganə natural n (n100) ədədi.

Çıxış verilənləri

Ölçüləri n * 3 olan horizontal düzbucaqlını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
***
* *
* *
* *
***
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"