eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

*Çərçivə 3

*Çərçivə 3

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Verilmiş natural n ədədi üçün ulduzlardan ibarət ölçüləri n * n olan, nümunədə göstərildiyi kimi, boşluqlarla doldurulmuş kvadrat çərçivəni verin.

Giriş verilənləri

Yeganə natural n (n100) ədədi.

Çıxış verilənləri

Ölçüləri n * n olan kvadrat çərçivəni verin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
*****
*   *
*   *
*   *
*****
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"