eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

2 vahid artırma

2 vahid artırma

Tam ədədlər ardıcıllığı verilir. Ardıcıllığın hər bir mənfi olmayan elementini $2$ vahid artırmalı. \InputFile Birinci sətirdə ardıcıllığın elementlərinin sayını ifadə edən $n~(n \le 100)$ natural ədədi verilir. İkinci sətirdə boşluqla ayrılmış, qiyməti modulca $100$-dən böyük olmayan ardıcıllığın elementləri verilir. \OutputFile Tək sətirdə ardıcıllığın $n$ sayda yeni qiymətlərini eyni ardıcıllıqla boşluqla ayrılmış şəkildə verməli.
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4
1 2 3 -4
Çıxış verilənləri #1
3 4 5 -4

Şərh: Nəticəni verərkən ədədlər bir boşluqla ayrılmalıdır, axırıncı elementdən sonra boşluq olmamalıdır.

Mənbə ГИА-2010 Вариант 4