eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Rəqəmlərin hasili

Rəqəmlərin hasili

Üçrəqəmli ədəd verilir. Onun rəqəmlərinin hasilini hesablamalı. \InputFile Tək sətirdə üçrəqəmli ədəd verilir. \OutputFile Tək sətirdə verilmiş ədədin rəqəmlərinin hasilini verilməli.
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
235
Çıxış verilənləri #1
30
Mənbə ГИА-2010 Вариант 6