eolymp
Məsələlər

Rəqəmlərin hasili

Rəqəmlərin hasili

Üçrəqəmli ədəd verilir. Onun rəqəmlərinin hasilini hesablamalı.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə üçrəqəmli ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə verilmiş ədədin rəqəmlərinin hasilini verilməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
235
Çıxış verilənləri #1
30
Mənbə ГИА-2010 Вариант 6