eolymp
Məsələlər

Mütləq qiyməti ən böyük olan

Mütləq qiyməti ən böyük olan

Həqiqi ədədlər ardıcıllığı verilib. Onların modulunu hesablayırıq. Bu modullar arasında ən böyüyünü təyin edin.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə ardıcıllığın elementlərinin n (n100) sayı verilir. Növbəti sətirdə n sayda həqiqi ədəd - qiymətləri modulca 100-ü aşmayan ardıcıllığın elementləri verilir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədlərin modullarından ən böyük olanını onluq nöqtədən sonra 2 işarə dəqiqliyi ilə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
6 7.5 2.1 2.0 0

Çıxış verilənləri #1
7.50
Giriş verilənləri #2
4
-76.45 7.5 -5.1 75.23

Çıxış verilənləri #2
76.45
Mənbə ГИА-2010 Вариант 14