eolymp
Məsələlər

Hansı rübdür?

Hansı rübdür?

Nöqtə xy koordinatları ilə verilib. Onun hansı rübdə yerləşdiyini müəyyənləşdirin.

http://e-derslik.edu.az/books/243/assets/img/samples/unit-5/page117/2.jpg

Giriş

Yeganə sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki həqiqi x və y ədədləri - nöqtənin koordinatları verilir, koordinatların qiymətləri mütləq qiymətcə 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə ədəd - uyğun rübün nömrəsi və ya rübü müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda 0 verilir.

Zaman məhdudiyyəti 0.5 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
12.5 30.0
Çıxış verilənləri #1
1