eolymp
Məsələlər

3-ə bölünən nömrə

3-ə bölünən nömrə

a1, a2,..., an həqiqi ədədlər ardıcıllığı verilir. İndeksi 3-ə qalıqsız bölünən müsbət ədədlərin sayını və cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə ardıcıllığın elementlərinin n (n100) sayı verilir. Növbəti sətirdə hər birinin qiyməti modulca 100-ü aşmayan n sayda həqiqi ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə cari sayı və cəmi onluq nöqtədən sonra iki işarə dəqiqliyi ilə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6
6 7.5 2.1 2.0 0 -3


Çıxış verilənləri #1
1 2.10
Mənbə ГИА-2010 Вариант 19