eolymp
Məsələlər

Heron düsturu

Heron düsturu

prb926

Qabarıq dördbucaqlının a, b, c, d tərəfləri və f diaqonalı verilmişdir. Üçbucağın sahəsinin hesablanması üçün olan Heron düsturundan köməkçi funksiya kimi istifadə etməklə dördbucaqlının sahəsini müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla şəkildə göstərilən kimi 5 ədəd: a, b, c, d, f (0 < a, b, c, d, f100) verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə ədəd - dördbucaqlının onluq vergüldən sonra 4 rəqəm dəqiqliyi ilə hesablanmış sahəsi verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4 4 2 5
Çıxış verilənləri #1
9.7997