eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Oyuncaqların sayı

Oyuncaqların sayı

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Mağazadakı oyuncaqların növü, hər növ oyuncağın sayı və qiyməti verilmişdir. Dəyəri 50 manatdan az olan oyuncaqların ümumi sayını müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə nəğd menyuda olan oyuncaq növlərinin n~(0 \le n \le 1000) sayı verilir. Sonrakı n sayda sətrin hər birində aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki ədəd: əvvəlcə növbəti növdən olan oyuncaqların a~(0 \le a \le 1000) sayı, sonra isə onun b~(0 < b \le 10000) qiyməti manatla verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə sətirdə bir ədəd — məsələnin cavabı verilir.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
3
2 100.00
5 23.00
10 22.50
Çıxış verilənləri #1
15
Mənbə ГИА-2010 Вариант 27