eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Двозначні числа 3

Двозначні числа 3

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Знайти суму двозначних чисел, цифри у яких спадають і в сумі дають m.

Giriş verilənləri

Натуральне число m, 0m20.

Çıxış verilənləri

Одне число - відповідь до задачі.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
51
Giriş verilənləri #2
0
Çıxış verilənləri #2
0
Mənbə Абетка програмування