eolymp
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, I Stage

Естафети

Соня отримала завдання~--- провести естафету для першокласників. Відомо, що учні будуть поділені на команди хлопців та дівчат, а також те, що в обох командах має бути \textbf{однакова кількість учасників}. Найголовніше~--- потрібно визначити рівень успішності цього заходу. Рівень успішності~--- це максимальна кількість учасників, яка може бути в одній з команд. Соня хоче скоріше визначити рівень успішності заходу та піти розв'язувати задачі з програмування, тому просить Вас допомогти їй. \InputFile Перший рядок містить одне ціле число $n$ ($1\leq n\leq 100$)~--- кількість першокласників. Другий рядок містить $n$ цілих чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1\leq a_i\leq 2$)~--- $1$, якщо $i$-ий школяр хлопець, або $2$, якщо дівчина. \OutputFile Виведіть одне число~--- максимальний рівень успішності. \Note У першому прикладі можна запросити в команду хлопців першого, п'ятого та шостого, а в команду дівчат другу, четверту та сьому, але замість кожної з них може бути й третя. У другому прикладі в команді хлопців можуть бути перший та третій, хоча замість них може бути будь-хто з інших чотирьох хлопців, а в команді дівчат можуть бути п'ята та шоста.
Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB
Input example #1
7
1 2 2 2 1 1 2
Output example #1
3
Input example #2
8
1 1 1 1 2 2 1 1
Output example #2
2
Author Anton Tsypko
Source Ukrainian Olympiad in Informatics 2020/2021, I stage