eolymp
Competitions

2021-2022 ICPC, SEERC, 1/8 Final

Паліндромна лихоманка

Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB

Вам дано рядок s з латинських маленьких літер. Знайдіть довільний рядок t з латинських маленьких літер довжини не більше 2\cdot 10^5, для якого:

  • Рядок s+t є паліндромом.

  • Рядок t+s є паліндромом.

Можна показати, що при обмеженнях даної задачі такий рядок завжди знайдеться.

Нагадаємо, що паліндром — це рядок, що зліва направо читається так само як справа наліво. Наприклад, abcba є паліндромом, а oppagangnamstyle ні.

Нагадаємо, що позначення s+t позначає конкатенацію рядків s та t. Наприклад, energynot + over = energynotover.

Input data

Єдиний рядок вхідних даних містить рядок s з латинських маленьких літер довжини не більше 10^5.

Output data

Виведіть довільний непустий рядок t з латинських маленьких літер довжини не більше 2\cdot 10^5, що задовольняє умовам задачі.

Зверніть увагу, що t не може бути пустим, навіть якщо пустий рядок задовольняє умові задачі.

Examples

Input example #1
abbaabba
Output example #1
abbaabba
Input example #2
zyzz
Output example #2
zzyz

Note

В першому прикладі, s+t = t+s = abbaabbaabba, що є паліндромом.

В другому прикладі, s+t = zyzzzzyz, а t+s = zzyzzyzz. Обидва слова є паліндромами.

Author Anton Trygub