eolymp
Competitions

2021-2022 ICPC, SEERC, 1/8 Final

Вишуканий максимум

Time limit 1 second
Memory limit 256 MiB

Дано nпопарно різних чиселa_1, a_2, \ldots, a_n. Знайдіть максимальне можливе значення виразу \frac{a_ia_j}{|a_i-a_j|} по 1 \le i < j \le n.

Input data

Перший рядок містить єдине ціле число n(2 \le n \le 2\cdot 10^5) — кількість чисел.

Другий рядок містить nпопарно різних цілих чисел a_1, a_2, \ldots, a_n (1 \le a_i \le 10^9).

Output data

Виведіть єдине число — максимальне можливе значення виразу \frac{a_ia_j}{|a_i-a_j|} по 1 \le i < j \le n.

Ваш відповідь буде вважатися правильною, якщо її абсолютна або відносна помилка не перевищує 10^{-6}.

Формально, нехай ваш відповідь дорівнює a, а відповідь журі дорівнює b. Ваша відповідь буде зарахована, якщо і тільки якщо \frac{|a-b|}{\max{(1,|b|)}} \le 10^{-6}.

Examples

Input example #1
3
10 3 7
Output example #1
23.3333333333

Note

В прикладі, \frac{3\cdot 7}{4} = 5.25, \frac{3\cdot 10}{7} = 4.2857\ldots, \frac{7\cdot 10}{3} = 23.3333\ldots.

Author Anton Trygub