eolymp

Class Vector - операції над векторами

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB

Написати клас Vector на площині з двома координатами x та y;

Реалізувати в класі три конструктори:

  • коструктор по замовчуванню - який онулює поля класу.

  • конструктор з параметрами (параметри якого цілі числа - координати вектора)

Реаллізувати методи:

  • void Input() - який вводить дві кординати вектора х та у, які записані в одному рядку через пропуск;

  • void Out() який виводить координати вектора на екран через пропуск після чого йде перехід на новий рядок;

Перевантажити операції:

= (присвоєння),

+ (додавання векторів)

- (віднімання векторів),

+= та -=    

*  - ( множення векторів - скалярний дрбуток векторів - повертає число).

Здається тільки клас. Перевіряється для мови програмування C++, С#