eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Problems

Цікаве сортування

Цікаве сортування

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB

Дано масив з N натуральних чисел. Відсортуйте його за зростанням суми цифр. При рівності суми цифр за спаданням самих чисел.

####Формат вхідних даних:

Перший рядок вхідного файлу містить число n (1 ≤ n ≤ 10^6), а у n наступних по одному натуральному числі, не більше 10^9.

####Формат вихідних даних:

У вихідний файл виведіть послідовність чисел, впорядковану згідно з умовою.

Examples

Input example #1
6
23 10 41 11 78 120
Output example #1
10 11 120 41 23 78