eolymp
Problems

ДЗ на НСД

ДЗ на НСД

Time limit 0.999 seconds (CPU)
Memory limit 244 MiB

Аня Alogv отримала ДЗ з математики у якому вона має розв'язати Т прикладів на знаходження найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел а та b. Для перевірки виконання вона написала програму на мові С++, яка виконує перевірку і пропонує вам зробити це саме.

Input data

Перший рядок входових даних містить натуральне число Т(1 ≤ Т ≤ 200) – кількість прикладів, у наступних Т рядках записані самі приклади. Кожний приклад містить три натуральні числа a, b, c (1 ≤ a, b, c ≤ 2×1015 ) , де a, b – це числа, НСД яких потрібно знайти, та с – відповідь, яку тримала Аня.

Output data

Для кожного прикладу в окремий рядок виведіть YES – якщо Аня отримала правильну відповідь, або NO – у противному випадку.Приклад входових та виходових даних

Examples

Input example #0
2
35 50 5
35 50 35
Output example #0
YES
NO