eolymp
Problems

Значення виразу 5

Значення виразу 5

Потрібно обчислити значення виразу при заданих дійсних значеннях змінних x та y.

Image 11.jpg

Вхідні дані:

Значення змінних x та y, записані в одному рядку через пропуск.

Вихідні дані:

Значення заданого виразу з точністю до тисячних.

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB
Input example #1
1.000 -2.000
Output example #1
2.037