eolymp
Problems

Class - тип трикутника

Class - тип трикутника

Time limit 1 second
Memory limit 64 MiB

Написати клас Triangle (трикутник), що містить поля координати вершин трикутника цілого типу x1,y1,x2,y2,x3,y3.

Реалізувати канструктори:

  • по замовчуванню, що обнулює координати вершин трикутника;

  • з парамитрами, що отримує координати цілого типу вершин трикутника і ініціаліхує їх.

Реалізувати методи які перевітяють тип трикутника:

  • void Out() - виводить координати трикутника через пропуск і вкінці виводить перехід на новий рядок;

  • bool equilateral() - повертає true якщо трикутник рівносторонній в іншому випадку повертає false;

  • bool versatile() - повертає true якщо трикутник різносторонній в іншому випадку повертає false;

  • bool isosceles() - повертає true якщо трикутник рівнобедрений в іншому випадку повертає false;

  • bool rectangular() - повертає true якщо трикутник прямокутний в іншому випадку повертає false;

  • bool acute_angled() - повертає true якщо трикутник гострокутний в іншому випадку повертає false;

  • bool obtuse() - повертає true якщо трикутник тупокутний в іншому випадку повертає false.

Для перевірки Ви повинні здати тільки клас.

Реалізована перевірка мовою С++, Java.

####Тестування

Тест 1. Перевірка конструктора з параметром та методу equilateral().

Тест 4,5 Перевірка конструктора з параметром та методу versatile()

Тест 2,3 Перевірка конструктора з параметром та методу isosceles()

Тест 6,7,8 Перевірка конструктора з параметром та методу rectangular()

Тест 9 Перевірка конструктора з параметром та методу versatile()

Тест 10-13 Перевірка конструктора з параметром та методіу acute_angled().

Тест 14-15 Перевірка конструктора з параметрами та методу obtuse().

Тест 16-18 Перевірка конструктора з параметрами та всіх методів.